בטונים - שלד המבנה


רקע כללי


על פי חוק התכנון והבנייה, קבלת כל היתר בנייה מותנית בכך שיומצא לרשות המקומית הסכם התקשרות עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקת החומרים ומוצרי הבנייה.
אחת הדרישות העיקריות של כל רשות מקומית היא בדיקת חוזק הבטון.
במעבדת הבטון המתקדמת של איזוטופ תמצאו פיתרון מלא לכל צורך.
מגוון רחב של בדיקות בטון ייחודיות מספק פיתרון מלא לכל פרויקט בנייה – מהפשוט ועד המורכב ביותר.

פרוט תהליך הבדיקה:
בזמן הבנייה על הבונה להזמין את המעבדה לבדיקות בהתאם למפורט בהסכם
  (לפי ת"י 1239 ודרישות הועדות לתכנון ובניה).

בדיקות הבטון הטרי והקשוי נערכות באתר הבנייה ובמעבדות איזוטופ ברחבי הארץ.

לאחר נטילת מדגמי בטון טרי וקשוי באתר הבנייה, מכינים דוגמאות בדיקה במעבדה.

לכל דוגמת בדיקה נערכות לפחות שתי בדיקות לשם קביעת חוזק הבטון: האחת בתום 7 ימים מתאריך היציקה והשניה - 
  לאחר 28 ימים. במידת הצורך ניתן לבדוק את חוזק הבטון גם במועדים אחרים בהתאם לדרישות מתכנן המבנה.

בסיומה של הבדיקה יקבל הבונה את ממצאי הבדיקות אשר יעידו על טיב הבטון.

כל הבדיקות מתבצעות בעזרת ציוד ומכשור מודרני ומתקדם.


במחלקת הבטונים של איזוטופ ציוד ומכשירים מודרניים המיועדים לבדיקת התאמת הבטון לדרישת התקנים (תקן ישראלי 26 ותקן ישראלי 118), לדרישת חוקת הבטון הישראלית (תקן ישראלי 446 ) ולדרישות מיוחדות בפרויקטים ובאתרים שונים בישראל ובעולם.
ציוד מעבדת הבטונים כולל עזרי נטילת מדגמים באתרים בהם יוצקים בטון, תבניות,שולחנות ריטוט, מכבשים לבדיקות חוזק חומרים, מערבלים להכנת תערובות בטון ועוד.

שירותי בקרה בזמן אמיתי באתרי הבנייה:

מחלקת הבטונים של איזוטופ מספקת שירותי בקרה צמודה באתרי בנייה בעת יציקות כלונסאות, בזמן קידוחים העושים שימוש בבנטונייט, ובמקרים אחרים בהם דרוש פיקוח באתר בזמן פעולת בנייה כלשהי.

מידע נוסף ניתן לקבל במחלקת הבטונים במעבדה המרכזית ואצל מהנדסי הסניפים ברחבי הארץ.


פרוייקטים מיוחדים של מחלקת הבטון של איזוטופ
בית טויוטה - יציקת רפסודה
רכבת ישראל
מגדלי תל-אביב
מע"צ


חברת איזוטופ ביצעה בדיקות בטון במלך שנות עבודתה בעשרות אלפי אתרים בכל רחבי הארץ. מזמיני העבודה הינם משרדי ממשלה, חברות ממשליות, חברות ציבוריות, יזמים קבלנים ובונים פרטיים.פרויקטים מרחבי הארץ
לכניסה לחצו על התמונה