קרקע ודרכים


יצירת קשר

מנהל מחלקה: דני קנטרוביץ   
מנהלת היחידה המסחרית: רותי טל
טלפון: 08-8697192 
שלוחה: 7192 
נייד: 054-2511671 
אימייל: RutyTal@isotop.co.il
שם מלא:
שם החברה:
טלפון / סלוללרי:
דוא"ל
טקסט חופשי
 

טלפון: 08-8697192 
שלוחה: 7192
 RutyTal@isotop.co.il