קרקע ודרכים


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

גיאולוגיה שימושית וסקרים הידרוגיאולוגיים


• תמיכה גיאולוגית בפרוייקטים גיאוטכניים
• מיפוי גיאולוגי, גיאולוגי-טכני וגיאולוגי-גיאוכימי
• הכנת מידע תחזיתי לאיתור מבנים גיאולוגיים תת קרקעיים
• סקרים הידרוגיאולוגיים
• עיבוד נתונים גיאולוגיים-גיאוטכניים והפקת דוחות ללקוח
• פרוייקטים משולבים ומורכבים בעולם


קידוחים גיאוטכניים מרפסודה באזור אשקלון
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קידוחים גיאוטכניים מרפסודה באזור אשקלון
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קידוחים גיאוטכניים מרפסודה באזור אשקלון
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קידוחים גיאוטכניים מרפסודה באזור אשקלון
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
חתך גיאטכני סכימטי של קרקעית הים באזור אשקלון
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
Field wall-to-wall unrolled geological cross-section of the test pit
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
חתך גיאולוגי-גיאוטכני במחז"מ צפית
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
Typical geological borehole log
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
דוגמא של מבנה גיאולוגי בשטח הנמל בעומקים 5-15 מ'
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
דיאגרמת המשולש של הרכב משקעי הקרקעית הגרנולומטרית בנמל חיפה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
דיאגרמה (panel diagram) של מבנה גיאולוגי בשטח הסמוך לנמל קישון
להגדלה יש ללחוץ על התמונה