קרקע ודרכים


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

מעבדה גאוטכנית


מעבדה גאוטכנית


מעבדת גיאוטכניקה, מבט כללי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מעבדת גיאוטכניקה, מבט כללי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מעבדת גיאוטכניקה, מבט כללי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מעבדת גיאוטכניקה, מבט כללי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מערכות גזירה מרחבית לבדיקות מדגמי קרקע לדרישות תקנים ASTM D2938 D4767 , D5084, BS-1377
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
עיבוד נתונים גיאופיסיים, משרד של גיאופיסיקאי ראשי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מעבדת שדה – מקום לביצוע בדיקות דירוג, פרוקטור ,CBR ועוד
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מעבדת גיאוטכניקה, מבט כללי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מדגמים אחרי ביצוע בדיקות גבולות אטרברג – ASTM D4318
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מערכות גזירה מרכבי לבדיקות מדגמי קרקע לדרישות תקנים ASTM D2938 D4767 , D5084, BS-1377
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מדגמים מסקר קרקע מוחנים לביצוע בדיקות אינדוקטיביות
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מכשיר לביצוע בדיקת גבול נזילות
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מכשירים לבדיקת: קונסולודציה, תפיחה, מייט,חדירות מים (לתא קונסולודציה) – ASTM D2435, D4546, D5333, D2434, BS-1377
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת פחם פעיל גרגרי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקה גזירה מרחבית, שלב אחרון – גזירה מרחבית אחרי קונסולידציהי בלתי מנוקזת TRX
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מכשירי גזירה ישירה לבדיקות מדגמי קרקע לדרישות תקן ASTM 3080D
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מכשירי גזירה ישירה לבדיקות מדגמי קרקע לדרישות תקן ASTM 3080D
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מערכת בדיקה גזירה ישירה מדגמי סלע לדרישות תקן ASTM D5607
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מערכת בדיקה גזירה ישירה מדגמי סלע לדרישות תקן ASTM D5607
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת מהירות סוניק של מדגמי סלע – ASTM D2845
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מדגמי C.B.R אחרי זמן השרייה - 48 שעות, לפני שלב בדיקה היתנגדות
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מערכת תקנית קליפורנית – R.B.C ,בדיקת התאמה לדרישות תקן ASTM D-1883
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקה חדירות מים לחומר גרנולרי – ASTM D2434
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
הכנת מדגם סלע ליצור בתא מיוחד של מערכת גזירה ישירה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה