קרקע ודרכים


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

שירותי איכות הסביבה


• דיגום מי תהום
• דיגום גז קרקע
• דיגום קרקע מזוהמת
• ניטור תקופתי באתרי פסולת
• דיגום משקעים  וקרקע במאגרי מים טבעיים ותעשייתיים
• סקרים גיאוסביבתיים רב תחומיים באתרי סילוק פסולתנתב"ג - סקיצה של דיגום משקעים וקרקע מקרקעית הבריכה מרפסודה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
הכנת ציוד לבדיקות קרקע מרפסודה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
נתב"ג - דיגום משקעים וקרקע מקרקעית בריכת איסוף שפכים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
ריקון של קידוח ניסיון ממי בריכת איסוף שפכים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בריכת אחסון פסולת מסוכנת נוזלית ונוזלית למחצה, רמת חובב
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
דיגום פסולת נוזלית באמצעות דגמן "איזוטופ", רמת חובב
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
סרגל מדידת עומק ברכת אחסון לפסולת נוזלית, רמת חובב
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
הוצאת דגמן "איזוטופ" עם דגימת פסולת נוזלית בעזרת מנוף, רמת חובב
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
אריזה ואחסון מדגמי פסולת
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
ניקוי ושטיפת ציוד לאחר שימושו בדיגום
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
רמת חובב, בדיקת פליטת VOCs במדגם של משקעים תעשייתים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קידוח ודיגום משקעים ברמת חובב, באזור אחסון פסולת תעשייתית מסוכנת.
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בריכת איחסון פסולת תעשייתית מסוכנת, רמת חובב
להגדלה יש ללחוץ על התמונה