קרקע ודרכים


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

סקרים גיאוטכניים


סקרים גיאוטכניים כחלק אינטגרלי של הליך התכנון ההנדסי (ביסוס מבנים, כבישים, גשרים, נמלים ועוד)