קרקע ודרכים


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

סטביליזציה כימית של קרקעות


סטביליזציה כימית של קרקעות


קדיחה מדגמים משטח (כביש) מיוצב
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקה הפרוזה- חומר מיוצב וחומר בלתי מיוצב – התחלת בדיקה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקה הפרוזה- חומר מיוצב וחומר בלתי מיוצב - באמצע בדיקה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מסלול מיוצב חומר מקומי אחרי יצוב) , מבט כללי – לפני הידוק
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מסלול מיוצב (חומר מקומי אחרי יצוב) , מבט כללי – אחרי הידוק
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
אתר קומפוסטציה, הכנת שטח להתייצבות כימי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
הכנת אתר קומפוסטציה לפי טכנולוגיה התייצבות כימי - שלב התפשטות מלט
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
הכנת אתר קומפוסטציה לפי טכנולוגיה התייצבות כימי – שלב ריסוס מים ואמולסיה פולימרי בכמות מחושב
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
הכנת אתר קומפוסטציה לפי טכנולוגיה התייצבות כימי , שתי שיכבות – לפני שלב הידוק
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
אתר קומפוסטציה אחרי הידוק – מבט כללי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קדיחה מדגמים משטח של האתר קומפוסטציה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מדגם של חומר מיוצב מאתר קומפוסטציה – לפני בדיקת מעבדה חוזק לחיצה בלא כלוא
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מדגם של חומר מיוצב מאתר קומפוסטציה – אחרי בדיקת חוזק לחיצה בלא כלוא
להגדלה יש ללחוץ על התמונה