קרקע ודרכים


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

גיאופיסיקה הנדסית


גיאופיסיקה הנדסית

מודל תלת מימדי >>>
סריקה אוירית >>>
מודל תלת מימדי של אתר ארכיאולוגי >>>

מטרותיה של גיאופיסיקה הנדסית
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
ערכי התנגדות חשמלית של חומרים שונים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
עקרונות של שיטת מדידות של התנגדות חשמלית
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
ציוד גיואפיסי גיואחשמלי הכולל משדר, מד מתח ומחשב מרכזי כיחידה אחת ומערך רב אלקטרודות במהלך הבדיקה באתר
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מערך רב אלקטרודות וחלל קרסט תת קרקעי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
חתך גיאוחשמלי הנמדד באזור קרסטים בתת הקרקע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
סקר חללים תת קרקעי בעיר עתיקה של נצרת
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
חתך גיאוחשמלי הנמדד באזור קרסטים בתת הקרקע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
סקר קרקע באזור ים המלח
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
חתך גיאוחשמלי הנמדד באזור ירושלים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
סקר קרקע באזור ירושלים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
חתכים גיאוחשמליים הנמדדים באזור ירושלים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
ציוד המאפשר למדוד התנגדות חשמלית של קרקע וסלע בשדה ובמעבדה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
ציוד לסקר אלקטרומגנטי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
סקר אלקטרומגנטי של חומרי גלם
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
ציוד לסקר אלקטרומגנטי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה