כיול


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

אבות מידה - אורך


קומפרטור אופטי
מקבילוני אורך דרגת דיוק K
מכונת מדידה ממוחשבת עם ערך שנת 0.1 מיקרון
פלטת גרניט לבדיקת משוריות
קליברטור חוגנים עם ערך שנת 0.1 מיקרוןמכונת מדידה ממוחשבת עם ערך שנת 0.1 מיקרון
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מקבילוני אורך דרגת דיוק K
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קומפרטור אופטי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קומפרטור אופטי
להגדלה יש ללחוץ על התמונה