כיול


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

אבות מידה - מסה


משקלות בדרגות דיוק E2,F1, F2

מאזנים אנליטיים דרגת דיוק I


משקלות בדרגות דיוק E2,F1, F2
להגדלה יש ללחוץ על התמונה