כיול


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

אבות מידה - כוח


מערכות מדידת כוח עד
10 KN , 75 KN, 2000 KN