כיול


תחומי פעילות ושרותי המחלקה >

אבות מידה - לחץ


קליברטור לחץ פניאומאטי עד bar 20 דרגת דיוק 0.05%