קרקע ודרכים


פרויקטים >

ניטור גיאוטכני המגדל הגבוה בקייב, אוקריאנה


ניטור גיאוטכני של יסודות ואלמנטים קונסטרוקטיביים של מגדל הגבוה ב  UKRAINA - KIEV