בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות


טיח פנים, טיח חוץ – חוזק מתיחה ועובי - לפרטים נוספים >>>
תקינותם של חיפוי קירות חוץ: טיח, אבנים, חיפויים קשיחים - לפרטים נוספים >>>
חוזק הידבקות במשיכה של אריחי פסיפס וקרמיקה לקירות חוץ - לפרטים נוספים >>>
חוזק הידבקות אריחי קרמיקה לריצוף - לפרטים נוספים >>>
הידבקות של ציפוי פולימר חוץ - לפרטים נוספים >>>
עובי וחוזק הידבקות שכבת טיח תרמי לקירות חוץ - לפרטים נוספים >>>
כח שליפת ברגי עיגון לחיפוי קירות חוץ עם אבן טבעית - לפרטים נוספים >>>
חיפוי קירות חוץ באבן טבעית - חיפוי בקיבוע רטוב - לפרטים נוספים >>>
חוזק ההדבקות אבן בחיפוי קירות חוץ - לפרטים נוספים >>>
עובי צבע וגלוון על קונסטרוקציית מתכת - לפרטים נוספים >>>
כושר הידבקות (אדהיזה) של צבע בקונסטרוקצית מתכת - לפרטים נוספים >>>
מרחבים מוגנים - חיפויים פנימיים במרחבים מוגנים - לפרטים נוספים >>>
מרחבים מוגנים- אטימות במקלטים ומרחבים מוגנים - לפרטים נוספים >>>
מרחבים מוגנים - פרטי מסגרות למקלטים ולמרחבים מוגנים - לפרטים נוספים >>>
מרחבים מוגנים- מערכת אוורור וסינון למקלטים ולמרחבים מוגנים - לפרטים נוספים >>>
מרחבים מוגנים - תקינות למקלטים ולמרחבים מוגנים (תיאור כללי) - לפרטים נוספים >>>
בדיקת מעקות - לפרטים נוספים >>>
שליפת מיתדים, עוגנים, ברגים וקוצים - לפרטים נוספים >>>
מומנט סגירה ופתיחה של ברגים - לפרטים נוספים >>>
שליפה אבן שלמה בקירות חוץ - לפרטים נוספים >>>
החזרי אור בתמרורים ובשלטים - לפרטים נוספים >>>
החזרי אור בכבישים - לפרטים נוספים >>>
תקינותן של דלתות אש - לפרטים נוספים >>>
בטיחות למתקני משחקים בגני ילדים וגנים ציבוריים - לפרטים נוספים >>>