קרקע ודרכים


סוגי בדיקות >

בדיקות סביבתיות


• מדידות שדה בבארות ניטור
• פיתוח ורענון בארות ניטור מי תהום 
• דיגום מי תהום
• דיגום מי תשטיפים ושפכים
• מדידת גזים בקידוחי ניטור
• דיגום גזי קרקע    
• מיפוי ביוגז באתר פסולת
• ביצוע קידוחים 
• דיגום קרקע החשודה לזיהום
• בדיקות אינדיקטיביות של קרקע החשודה לזיהום
• דיגום קרקע מקרקעית בריכת איסוף ע"י קדיחה ידנית מרפסודה
• דיגום בוצה מברכת איסוף באמצעות דגמן הידראוולי תוך כדי שימוש במנוף
• ציוד
• הרכב ביוגז באתרי פסולת כמקור אנרגיה
• ביצוע רשת קידוחים ובדיקותיהם באתרי פסולת לפי שיטת EPA


מדידת מוליכות חשמלית ו pH במי תהום של קידוחי ניטור
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קידוח ניטור מי תהום, המכוסה בשוחה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
שאיבת ניקוי מי תהום באמצעות משאבה טבולה GRUNDFOS בקידוח ניטור.
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קידוח ניטור מי תהום מגודר ומוגן בעזרת צינור ברזל
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
דיגום מי תהום לתוך ואיל לבדיקת תכולת VOCs
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
דגום מים לתוך ואיל ללא בועות על מנת למנוע הפרעות מגזי אויר
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
חיטוי ברז של קידוח הפקה לפני נטילת דגימה לבדיקות בקטריאליות
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
דיגום מי תשטיפים בבריכת איסוף ללא מתקני שרות בעזרת כבל בטיחות.
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
דיגום מי תשטיפים מבריכת איסוף ואידוי.
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מערכת מדידת זרימת גז בקידוחי ניטור
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מדידת הרכב ביוגז תוך כדי ביצוע קידוח באתרי פסולת
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מדידת זרימת ביוגז בקידוח ניטור באתר פסולת באמצעות FLOWMETER
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
שפרפרת פחם פעיל הנמצאת בתוך מערכת דיגום גז קרקע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת איכות בידוד של קידוח ניטור גז ע"י הכנסת גז בישול לסביבת צינור הניטור
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
ציוד עזר לביצוע דיגום גז קרקע בקידוח רדוד (פחות מ-1 מ')
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
משאבה אישית (personal pump) עם מסך שבו ניתן לראות משך שאיבת גז (דקות)
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
דיגום גז קרקע מקידוח עמוק (יותר מ- 1 מ') לתוך שפרפרת פחם פעיל באמצעות משאבה אישית.
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
דיגום גז קרקע בקידוח רדוד לתוך שפרפרת פחם פעיל באמצעות משאבה אישית (personal pump)
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
הכנת קדח למדידת הרכב ביוגז בפני השטח של אתר פסולת
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
ביצוע קידוח דרך שכבות קשות (אספלט, בטון ומצעים) באמצעות ספירלה (Auger)
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מדגם קרקע המיועד לאנליזה של VOCs
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מדידת תכולת VOCs במדגמי קרקע באמצעות PID
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קרקע מקידוח שנעשה בשיטת Direct Push ע"י שימוש במכונת Geoprobe
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
דיגום קרקע ובוצה מקרקעית בריכת איסוף שפכים בשיטת קדיחה ידנית מרפסודה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
ריקון של קידוח ניסיון ממי ברכת איסוף שפכים, בשלב מקדים לקידוח ודיגום של קרקעית הברכת איסוף
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
השלב המתקדם של דיגום קרקע מקרקעית של ברכת האיסוף – קידוח ידני
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מכונת Geoprobe®.
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
רפסודה לקידוחי קרקעית של ברכות בעלות עומק שלא יעלה על 4 מ'
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
משאבה ידנית בעלת שאיבת נפח גז קבוע של 100\50 מ"ל (pump Aspiration)
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מד זרימת גז Flow meter
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
שפרפרת פחם פעיל לדיגום גזי קרקע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
קביעת כמות גז בעזרת שפרפרת גילוי (קיט) של חברת kitagawa
להגדלה יש ללחוץ על התמונה