קרקע ודרכים


סוגי בדיקות >

מיפוי גיאולוגי, גיאולוגי-טכני וגיאולוגי-גיאוכימי


מגוון סוגי מיפוי שונים מהווים בסיס למציאת פתרונות לבעיות הנדסיות רבות בפרוייקטים גדולים ומורכבים.

הצלחות מוכחות בשטח – חלוציות טכנולוגית באיזוטופ:
איזוטופ ביצעה לראשונה בישראל, באמצעות מחלקת קרקע ודרכים, מיפויים מתוחכמים שעל בסיסם נבנו נמלים על חופי ישראל:


נמל אשדוד הקיים, והחדש: 
בנמל אשדוד החדש, אשר נמצא בתהליכי בנייה בסמוך לישן, ביצעה מחלקת קרקע ודרכים של איזוטופ מיפוי על סמך נתונים של יותר מ – 300 קידוחי ניסיון שבוצעו בשטח הנמל מאז שנת 1964.


נמלי אשדוד וחיפה: 
בנמלי אשדוד וחיפה ביצעה מחלקת קרקע ודרכים של איזוטופ מיפוי של משקעיי הקרקעית. על סמך הנתונים שהתקבלו בוצע מיפוי של שטח הנמלים ולאחר מכן נבנו מפות גיאוכימיות של היסודות.