קרקע ודרכים


סוגי בדיקות >

סקרים הידרוגיאולוגיים


אחד התחומים החשובים בפעילות השירותים הגיאולוגיים הוא נושא ההידרוגיאולוגיה, העוסק בביצוע סקרים מיוחדים של מקורות המים הטבעיים והתעשייתיים.

במסגרת הפעילות מתבצעים קידוחים הידרוגיאולוגיים תוך פיקוח צמוד הכולל מדידת זרמי המים (כיוונם, מהירותם, ספיקותם וכד'), סיווג המים (מי נגר עליים
, מי תהום, מים כלואים), דיגום מים תקני למטרות שונות על ידי דוגמים מוסמכים מטעם משרד הבריאות, התקנת צינורות תצפית, פייזומטרים, ביצוע שאיבות ניסיון וכד'.

כמו כן, המחלקה מבצעת שאיבות מים לשם הערכת הספק המים מהקידוחים והחדרות מים לתוך שכבות הקרקע באזור הנבדק לשם הערכת חדירות למים. בין לקוחותינו נציבות המים וחברת מקורות