קרקע ודרכים


סוגי בדיקות >

הכנת מידע תחזיתי לאיתור מבנים גיאולוגיים תת קרקעיים


קיימים מבנים גיאולוגיים תת קרקעיים כמו חללי קרסט מוסתרים או מכרות טבע.
גילויים של מבנים אלה עשוי להיות קריטי לתכנונם וביצועם של פרוייקטים, בשל החשיבות הרבה שיש להערכה מראש של חוזק הקרקע ויכולתה לעמוד בעומסים. 


אחת הדוגמאות של תחזית כזו היה גילוי שכבות עמוקות של בזלת בריאה ועבה מתחת לבזלת בלויה באזור בית אלפא.
התחזית נעשתה על סמך אנליזה פליאוולקנולוגית המשולבת עם ממצאי הסקר הגיאופיסי. לאחר קידוח בקרה הוכחה נכונות התחזית.