בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

שליפת מיתדים, עוגנים, ברגים וקוצים


בנייתם של מבנים תת קרקעיים, גשרים, כבישים, מנהרות, חניונים – מחייבת שימוש בעוגני קרקע ועוגני סלע כנדרש בתקנים/מפרטים טכניים.
איזוטופ תבצע בשבילכם בדיקות דריכה ומשיכה, שליפה, תקינות מסמרי קרקע, מסמרי סלע, מיתדים וברגי עיגון, הכול בהתאם לדרישות יועץ הקרקע והמתכנן.
על סמך תוצאות הבדיקות של איזוטופ יוכל יועץ הקרקע לקבל החלטות להמשך בנייה בזמן אמיתי – ולוודא איכות ובטיחות הבנייה עוד במהלכה.


בדיקת דריכת עוגן קבוע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת דריכת עוגן קבוע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת דריכת עוגן קבוע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת דריכת עוגן קבוע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת דריכת עוגן קבוע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת דריכת עוגן קבוע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת דריכת עוגן קבוע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת דריכת עוגן קבוע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת דריכת עוגן קבוע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת דריכת עוגן קבוע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת שליפת מסמרי עפר וסלע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת שליפת מסמרי עפר וסלע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת שליפת מסמרי עפר וסלע
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת שליפת מיתדים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת שליפת מיתדים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת שליפת מיתדים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
בדיקת שליפת מיתדים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה