בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

מומנט סגירה ופתיחה של ברגים


בדיקת מומנט סגירה ופתיחה של ברגים נעשית בהתאם לדרישות המתכנן. הבדיקה מבטיחה את יציבות הקונסטרוקציה.להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה