בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

החזרי אור בכבישים


סימון הכבישים והתמרורים הכרחי לבטיחות הנסיעה.  כל סנטימטר של צבע המרוח על הכביש וכל סימון בצבע על גבי תמרורים חייב להיות ברור ונראה לעין בקלות, גם לאור היום וגם בחשכה.
הציוד המתוחכם שברשותנו מאפשר בדיקה המצביעה על איכות הצבע, יכולת החזר האור של הצבע, והתאמתו גם לכביש וגם לתמרורים ולשלטים בדרכים.
בדיקת החזרי אור יום ולילה של צבע בכבישים, ועמידתו בתקנים ובדרישות המפרט הטכני של מע"צ, ת"י 934 חלק1 ותקן EN 1436-1997.



להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה