בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

תקינותם של חיפוי קירות חוץ: טיח, אבנים, חיפויים קשיחים


לחיפויי קירות קשיחים, בעיקר במבנים גבוהים מאוד, יש להתייחס כאילו הם חלק בלתי נפרד מהקירות.
משמעות הדבר על פי ההגדרה היא שאיכות חיבורם לקירות המבנה חייבת להבטיח עמידות של לאורך שנים רבות. 
כל פגיעה כגון נפילת אבנים, קרמיקה, פסיפס או התפרקות הטיח, עלולה להסתיים באסון כבד, וכל תיקון לאחר בנייה עלול להסתכם בהוצאה כספית כבדה ומעיקה. 

מטרות הבדיקות הייחודיות של איזוטופ הן למנוע את הנזק מראש.

הבדיקות הייחודיות שניתן להזמין במעבדות איזוטופ מוודאות שאיכות הבנייה אכן עומדת בתקנים ובדרישות כאשר מדובר בבנייה חדשה, ולגבי בנייה קיימת, מצביעות על המקומות המועדים לפורענות, כדי שניתן יהיה לתקנם ולמנוע נזקים מראש.

לצורך שיפור המצב של חיפוי קירות חוץ מומלץ:
א.
תנאי קבלת היתר בניה - להגשה כדאי לצרף מפרט טכני
    לחיפוי קירות חוץ. את המפרט צריך להגיש מתכנן אחראי
    או יועץ לקירות חוץ (מהנדס שיש לו ניסיון רב בנושא
    חיפויים).
   במפרט טכני צריך לפרט את שיטות הביצוע בהתאם
   לתקנים הקיימים, במידה ולא קיימים תקנים צריך לפעול
   לפי השיטה שבחר המתכנן האחראי, הדרישות לביצוע
   החיפוי שמספק איכות המבנה.
   במפרט טכני צריך לפרט מתי לבצע את הפיקוח, מי צריך
   לבצע את הפיקוח בזמן הבניה כולל בדיקות מעבדה
   מאושרת.
ב. בתחילת העבודה מומלץ לפתוח תיק חיפוי קירות חוץ,
    בתיק זה צריך לתייק ביקורות הפיקוח, בדיקות ע"י מעבדה
    מאושרת בהתאם לתכנון של מהנדס אחראי לדוגמא:
    בתחילת הבניה מבצעים את בדיקת האב טיפוס
    ושולחים את תוצאות הבדיקה לאישור מתכנן /המהנדס האחראי.
    ולאחר האישור ממשיכים בציפוי הקירות. במהלך הבניה או בסיומה 
    מזמינים בדיקת מעבדה. 

    עם סיום הבניה מעבירים את התיק שכולל ביקורות ובדיקות
    מעבדה לאישור סופי של מתכנן ומהנדס ורק לאחר אישור סופי מעבירים
    את התיק לעירייה לצורך קבלת טופס 4.


כול השיטות: קיבוע רטוב, יבש, הדבקה, מתועשת טובות רק במידה שישנו תכנון נכון, ביצוע טוב ופיקוח צמוד.
בתמונות שלמטה אחד מהתנאים שצויונו לעיל גרם ללקויים האלו:
להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה