בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

טיח פנים, טיח חוץ – חוזק מתיחה ועובי


הבדיקה מבוצעת באתר הבנייה, כדי לוודא הצמדות הטיח לקירות, ועמידתו בתקנים כתשתית להדבקת אריחים קשיחים בהתאם לת"י 1920 חלק 2 ו- ת"י 1555 חלק 1.להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה