בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

חוזק הידבקות במשיכה של אריחי פסיפס וקרמיקה לקירות חוץ


לאחר הדבקת אריחי פסיפס וקרמיקה לקירות חוץ יש לוודא שהאריחים אינם מתפרקים מהקירות במבנה ועמידתם בת"י 1555 חלק 1.להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה