בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

חוזק הידבקות אריחי קרמיקה לריצוף


באמצעות הבדיקה ניתן לוודא שהריצוף מודבק בהתאם לדרישות התקן תנועה קלה- ריצוף בדירה / בינונית - ריצוף במבנה מסחרי, בהתאם לדרישות ת"י 1555 חלק 3.