בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

הידבקות של ציפוי פולימר חוץ


באמצעות בדיקה זו ניתן לוודא שחוזק הדבקות מתאים לדרישות ת"י 1731.