בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

עובי וחוזק הידבקות שכבת טיח תרמי לקירות חוץ


מטרת הבדיקה לוודא האם עובי טיח תרמי מתאים לתכנון בידוד המבנה ואם החיזוק עומד בדרישות ת"י 1414 חלק 4.