בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

חיפוי קירות חוץ באבן טבעית - חיפוי בקיבוע רטוב


במהלך ביצוע חיפוי חוץ באבן טבעית ובסיום העבודה יש לוודא שהחיבור של האבן לקירות בוצע בהתאם לדרישות ת"י 2378 חלק 2, למניעת נפילה של אבנים בעתיד ופגיעה בנפש.להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה