בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

כושר הידבקות (אדהיזה) של צבע בקונסטרוקצית מתכת


לאחר צביעת קונסטרוקציות מתכת יש לוודא שכושר ההידבקות (אדהיזה) של הצבע עומד בדרישות המפרט של המתכנן.  בדיקה זאת מונעת פירוק של הצבע בעתידלהגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה