בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

מרחבים מוגנים - תקינות למקלטים ולמרחבים מוגנים (תיאור כללי)


על פי חוק, כל אדם בארץ חייב להיות מסוגל לקבל הגנה בזמן אמת.  על כן, לפי דרישות פיקוד העורף, כל ממ"ד חייב לעבור בדיקת תקינות על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת.
באיזוטופ מספקים בדיקות ממ"דים לפי תקנים ומפרטים מעודכנים של פיקוד העורף, שאיזוטופ הייתה שותפה בייזומם.  הבדיקות כוללות אטימות, טיח, בדיקת פרטי מסגרות למקלטים, והתקנת מערכת סינון ואוורור.להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה