בטיחות ועבודות גמר


סוגי בדיקות >

בדיקת מעקות


מרפסות, חדרי מדרגות, מדרגות בבתים פרטיים, מדרגות במבנים ציבוריים, טיילות ועוד – בכל אלה יש לבדוק את תקינות המעקות למניעת אסונות ונפילות.
בין היתר נבדקים החוזק,  מרחקים בין עמודים ואלמנטים, תקינות זכוכית או חומרי בנייה אחרים, יכולת עמידה בעומסים, תקינות גובה של המעקה העליון, והתאמת המבנה לצרכי הבטיחות בהתאם לדרישות ת"י 1142.להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה

להגדלה יש ללחוץ על התמונה