מערכות בניין


סוגי בדיקות >

בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש


1. בדיקת מערכות גילוי אש לפי ת"י 1220 חלק 3
2. בדיקות מערכות כיבוי אש בחומרים נקיים לפי ת"י 1597 (NFPA 2001)
3. בדיקות מערכות כיבוי אש בארוסול לפי ת"י 5210  (NFPA 2010;AS/NZS4487)

• הגדרת דרגות ההגנה בהתאם לדרישות התקן, רשות הכבאות ויועץ בטיחות
• בדיקת התאמה לתוכנית
• בדיקת הגדרת אזורי גילוי
• בדיקת התקנת יחידת הבקרה
• בדיקת התקנת גלאים ולחצנים
• בדיקת התקנת מערכת התרעה ואזעקות אקוסטיות
• בדיקת חייגן אוטומטי
• בדיקת מקורות הזנה של המערכת (כולל פעילות המערכת בזמן הספקת חשמל)
• בדיקת סימון ותיעוד המערכת
• בדיקת מערכת עזר
• בדיקת חללים מוגנים
• בדיקת מחולל כיבוי
• סימולציה פונקציונאלית של המערכתמהלך ביצוע הבדיקה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מהלך ביצוע הבדיקה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה