מערכות בניין


סוגי בדיקות >

מערכות מתזים אוטומטיות לכיבוי אש – ספרינקלרים


בהתאם לתקן הישראלי 1596
(NFPA 13 , NFPA 20 , NFPA 22 , NFPA 24)


• בדיקה של תוכנית העבודה והחישובים ההידראוליים
• בדיקה של התקנת הצנרת העל-קרקעית
• בדיקה של התקנת המערכת להגברת לחץ המים
• בדיקה של התקנת קו אספקת המים
• בדיקה של תקינות פעולות המערכות
• בדיקה של אפיון רשת אספקת המים למערכת המתזים וכיבוי האשמערכת להגברת לחץ מים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מהלך ביצוע הבדיקה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מערכות כיבוי אש אוטומטיות על בסיס מים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה