מערכות בניין


סוגי בדיקות >

בדיקת מערכות שרברבות לפי ת"י 1205


צנרת מתחת לבנין 
צנרת נקזים ומי גשמים מתחת למפלס 0.00

קולטני מי גשמים

צנרת אנכית של מי גשם בבנין

צנרת מים בתוך הדירות – בביקור הראשון תיבדק דירה לדוגמא. לכל 8 יח"ד נוספות – בדיקה נוספת.

צנרת נקזים ודלוחים בתוך הדירות
בביקור הראשון תיבדק דירה לדוגמא.
לכל 8 יח"ד נוספות תבוצע בדיקה נוספת.

מערכות אספקת מים משותפת בתוך המבנה
מסוף קו הספקת המים שמחוץ לבנין עד לצנרת המים הדירתית.

מערכת הניקוז

צנרת המקבלת את השפכים מהדירות ומעבירה אותם אל מערכת הביוב או אל הצנרת מתחת לבנין.

מערכת אספקת מים מחוץ למבנה
ממד מים ראשי עד לכניסה לבנין.

מערכת ביוב
מתא בקרה ראשון עד לחיבור לביוב עירוני.
הבדיקה תבוצע ב- 2 ביקורים.

מערכת תיעול ומי גשמים

צנרת מחוץ לבנין המנקזת מים אשר אינם שפכים.
הבדיקה תבוצע ב- 2 ביקורים.

מערכת להגברת לחץ המים
משאבות , מיכלי אגירה וכו'.

קבועות שרברבות
בביקור הראשון תיבדק דירה לדוגמא.
לכל 8 יח"ד נוספות תבוצע בדיקה נוספת.

מערכת כיבוי אש
הידרנטים וברזי שריפה פנימיים וחיצוניים.


• בדיקת קיומן של תוכניות
• בדיקת מוצרים
• בדיקת התקנה של מערכת
• בדיקת התאמה לתוכנית
• בדיקת אטימותה של מערכתבדיקת אטימות צנרת בלחץ מים
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
מערכת אספקת מים מחוץ למבנה ("גמל")
להגדלה יש ללחוץ על התמונה