מערכות בניין


סוגי בדיקות >

בדיקת אפיון רשת אספקת מים


בדיקת אפיון רשת אספקת מים בהתאם לדרישות ת"י 1596 (NFPA 13 , NFPA 291)
• בדיקת לחץ סטטי
• בדיקת לחץ דינאמי
• בדיקת ספיקה
• בנית תרשים ספיקה ולחץ


בדיקת ספיקה
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
הכנה לבדיקת לחץ
להגדלה יש ללחוץ על התמונה