מערכות בניין


סוגי בדיקות >

בדיקת מתקן אנטנות לקליטה משותפת


בדיקת מתקן אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) לפי ת"י 799
• בדיקת תורן
• בדיקת רמת האותות
• בדיקת הארקה


בדיקת רמת האותות
להגדלה יש ללחוץ על התמונה
תורן אנטנות
להגדלה יש ללחוץ על התמונה