הנהל


מנכ"ל: רנה נאמן
טלפון:  08-8697000 
שלוחה:  7204   
אימייל: Isotop@isotop.co.il

סמנכ"ל תפעול: גילה אלקובי
טלפון:  08-8697205 
שלוחה: 7205 
אימייל: Gila@isotop.co.il

סמנכ"ל טכנולגי: ד"ר מיכאל שנדלוב
טלפון: 08-8697205 
שלוחה: 7205 
אימייל: Shandy@isotop.co.il  

סמנכ"ל כספים: רחל ברנס
טלפון: 08-8697262 
שלוחה: 7262 
אימייל: Rachel@isotop.co.il

מזכירת מנכ"ל: אדרה כהן
טלפון: 08-8697204 
שלוחה: 7204 
דוא"ל: Adara@isotop.co.il 

מזכירת סמנכ"לים
טל: 08-8697205
שלוחה 7205
דוא"ל: Isotop@isotop.co.il