הסמכות


היסטוריית ההסמכה של איזוטופ מאז היווסדה ועד הפיכתה למעבדה המוסמכת הגדולה בישראל:

1974 - איזוטופ נוסדת כמעבדה לבדיקות קרקע וסלילה.

1990 - איזוטופ מקבלת מעמד מיוחד של "מעבדה מאושרת" כהגדרתו ב"חוק התקנים" ומתחילה לבצע בדיקות התאמה לתקן בענף הבניה והסלילה.

1995 - עם הקמת הועדה המיעצת להסמכת מעבדות, איזוטופ עוברת הסמכה בהתאם לדרישות ISO .

1997 – בעקבות חקיקת חוק הרשות הלאומית הופכת איזוטופ למעבדה מוסמכת על פי חוק.

2009 - איזוטופ היא המעבדה המוסמכת והמאושרת הגדולה ביותר בישראל בקשת רחבה ביותר של תחומים כולל: בטון, חומרי גלם ליצור בטון, מוצרי בטון, חומרי ומוצרי בניה, פלדה לזיון בטון, מערכות בנין, מעטפת מבנה, נגרות עץ במבנים, מתקני גז למבני מגורים, קרקע ודרכים, בנטונייט, מערכות כיבוי אש והצלה, בדיקת מתקני משחקים, תקרות פל-קל, כיול חיצוני ועוד.


מערכת האיכות של איזוטופ – ערך עסקי ושירותי עליון:

מחלקת האיכות של איזוטופ עצמאית, ותפקודה המקצועי אינו תלוי במחלקות אחרות. תפקידה להכשיר וללוות את המחלקות השונות בכל הקשור לעמידה בתקנים הבינלאומיים (הסמכה וביקורת של הצוות המקצועי).

אבטחת הרמה המקצועית מתבצעת על ידי בדיקות (PT (professional testing מול הגורמים המובילים בעולם בתחום, בין היתר :
  • AASHTO – המוסד האחראי על בנית כבישים בארה"ב
  • NIST – מכון התקנים האמריקאי
  • AFINOR – מכון התקנים הצרפתי
  • ועוד.

ההקפדה על מערכת האיכות של איזוטופ, ככלי מרכזי וחיוני להשגת המטרות והיעדים של החברה, מהווה חלק אינטגרלי ממדיניות איזוטופ וחזונה.

מערכת האיכות הבלתי מתפשרת מופעלת כדי לוודא כל העת ששירותי חברת איזוטופ ניתנים ללקוחותיה תוך הקפדה על יעילות ומהימנות מקצועית, כמו גם על איכות ושירותיות ברמה הגבוהה ביותר.

מערך האיכות והבקרה דואג באופן שוטף לניהול הקשר הישיר עם הלקוחות, להקפדה על יעילות לוגיסטית מירבית, למתן מענה אישי תוך שימת הלקוח בראש סדרי העדיפויות, ולשמירה על מדיניות מחירים הוגנת ולוח זמנים תחרותי. כל זאת מתבצע באמצעות התעדכנות שוטפת ומאורגנת של כח האדם באיזוטופ, עדכון מערכת האיכות והזרמת משאבים לפיתוח ולשכלול כל העת.

מערכת האיכות של החברה מתנהלת בהתאם לאמות המידה של התקן הבינלאומי
ISO Guide 17025 - ISO Guide 17020.


ההסמכות של חברת איזוטופ: